Profilmaterial

Vi tycker om att ni tycker om oss! Ladda ner vårt grafiska material nedan.

Scandinavian fair control

SFC-statistiken består bland annat av redovisning av antalet dagsbesök på mässan, antalet utställare samt hur många kvadratmeter monteryta mässan hade.