Om oss

Det är lika bra att vi erkänner det direkt – vi älskar mässor och evenemang, men vi gör det inte urskiljningslöst utan för oss är det viktigt att förstå. Varför är vissa mässor bättre än andra och hur kan två utställare som står bredvid varandra få två helt olika resultat?

 

Sedan 1986 arbetar vi med nästan samtliga av Sveriges största mässor och mässarrangörer. Genom åren har vi intervjuat hundratusentals besökare och utställare. Dessutom har vi medverkat på otaliga strategimöten och utställarträffar. Både nationellt och internationellt. Vi har lärt oss vad mässbesökare vill ha och hur utställarna bör agera för att få ut mesta möjliga effekt av ett mässdeltagande.

 

Men det räcker inte med att vi och arrangörerna vet mycket om mässor. 2004 startade vi därför projektet mässguru som riktade sig till utställare. Vi började utbilda utställare i hela Sverige och berättade om våra erfarenheter och gav handfasta råd för att utöka utställarnas ROE (Return On Events). Vi skrev boken Mässguru, som blivit världens genom tiderna mest sålda mässbok med en upplaga på över femtiotusen exemplar på flera olika språk. För att ytterligare hjälpa utställarna startade vi, några år senare, en snabb och enkel utvärderingstjänst. På det sättet kunde vi hjälpa utställarna att fullborda mässcirkeln, det vill säga att både utbilda inför ett deltagande – mäta effekterna av deltagandet – dra slutsatser inför nästa mässdeltagande.

 

Från början hette vi Nordiska Undersökningsgruppen men vintern 2013 köpte vi Fairlink, som var branschorganisationen för mässor. All vår verksamhet samlade vi sedan i Fairlink och hade därmed skapat ett unikt kompetenscentrum för mäss- och mötesbranschen, med ett stort utbud av olika utbildnings- och utvärderingstjänster. Vi tror inte, vi vet vad som fungerar och vad som inte gör det.

 

 

Hållbarhet en självklarhet

 

 

Vår verksamhet styrs av ett aktivt miljöengagemang och att tänka hållbarhet är en självklarhet. Målet för miljöarbetet är en långsiktig hållbar utveckling genom ständiga förbättringar. Verksamheten inriktas mot minsta möjliga resursuttag samt miljöpåverkan till luft, vatten och avfall. Det är alla medarbetares gemensamma ansvar och uppgift att följa denna policy.


GDPR-Behandling av personuppgifter

 

Fairlink behandlar emellanåt personuppgifter åt våra kunder. För att kunna göra detta krävs ett biträdesavtal och tillfällig lagring av adresser inom Fairlinks IT-system. Biträdesavtalet reglerar hur vi ska använda kunders adressuppgifter samt vilka lagrum som är relevanta. Fairlink följer de lagar som finns. Fr.o.m. 25 maj 2018 avses den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679. Känsliga personuppgifter, definieras i 13 § PUL samt fr o m 25 maj 2018 i artikel 9 GDPR.)