Tipsen som hjälper dig att få ut det mesta möjliga av ditt besök på en fackmässa

Att besöka en fackmässa erbjuder en fantastisk chans att undersöka en marknad, knyta nya kontakter och få inspiration och nya idéer. Här är några användbara tips som hjälper dig att få ut det mesta av ditt besök

 

 

Planera i förväg och sätt upp mål med ditt besök

Nyckeln till att få ut det mesta av den begränsade tiden på en mässa är att sätta upp mål inför besöket. Du kanske på förhand vet utställare som du vill besöka, kontakter du vill återuppta, nya kontakter du vill få eller vissa seminarier som du vill besöka. Prata med dina kollegor, som kanske inte ska besöka mässan, om vad som vore intressant för dem att få information om. Ju mer du planerar ditt besök, desto mer kommer du att få ut.

 

 

Ensam är inte alltid stark

Allt fler besökare kommer i grupp till fackmässorna. Anledningen är att man då kan titta på olika produkter och tjänster ur olika synvinklar. Diskutera olika alternativ tillsammans och få en gemensam kunskapsbas. Då blir beslutsprocessen efter mässan mycket snabbare.

 

 

Onboarding

Har du nyanställda som snabbt ska komma in i branschen? Ett besök på en fackmässa innebär en unik möjlighet att få en gedigen introduktion och knyta nya nätverk

 

 

Följ mässans nyhetsbrev, sociala medier, hemsida mm

Ju mer du vet om vad som kommer att hända på mässan desto lättare har du att planera ditt besök. Titta på vad arrangörerna och utställarna erbjuder i form av seminarier och andra aktiviteter. Fall inte i fällan att tro att du sett och hört allt innan; det finns stora chanser att du kommer att lära dig något nytt.

 

 

Avsätt tillräckligt med tid för besöket

Under ditt besök kommer du att träffa många intressanta människor och företag. Vissa möten är planerade medan andra är helt spontana. Men gemensamt är att de tar tid. Ett oplanerat möte kanske spräcker ditt tidschema och likaså är kanske några av de personer du vill träffa upptagna när du kommer till deras monter. Ett bra tips är därför att avsätta tillräckligt med tid, både för det planerade och det oplanerade.

 

 

Var öppen för nya idéer och fokusera inte bara på de utställare som du planerat att träffa

En av de stora fördelarna med mässor är att vi som besökare ofta lär oss saker och infallsvinklar som vi aldrig tänkt på tidigare. Ofta finns det nya och innovativa lösningar på våra utmaningar. Så ta dig tid att prata med produktspecialisterna som du normalt sett kanske inte träffar och besök även nystartade företag Håll dig informerad om vad som händer ute på marknaden, se dig omkring och var beredd att lyssna.

 

 

Var inte rädd för att stanna till när en utställare tar kontakt med dig när du passerar deras monter

Ha ett öppet sinne för vem du vill prata med. Få ögonkontakt, le och kom ihåg att ett kort samtal med en angelägen utställare kan vara början på en långvarig relation.

 

 

Slösa inte bort informationen som samlats in på mässan

Gå igenom de kontakter och den information som du samlat på dig under besöket och fundera på vad du, eller någon annan på ditt företag, kan ha nytta av. Dela med dig av det du upplevt.