Tack för utmärkelsen som årets Eldsjäl

Hedrad, glad och lite rörd över att få pris som årets Eldsjäl på event-branschens stora prisgala Gyllene Hjulet. Men det är lätt att vara eldsjäl i en bransch fylld av eldsjälar som allihop brinner för att skapa mötesplatser där människor med ett gemensamt intresse samlas och möts. Möten som gör jorden till en lite bättre plats att leva på.

 

”Mikael Jansson – Fairlink ÅRETS ELDSJÄL I en tid när mässbranschen haft stora utmaningar pga restriktioner och förordningar, har den här personen blivit den sammanhållande länken mellan alla anläggningar och aktörer. Med ett outtröttligt engagemang har han fört mäss-Sveriges gemensamma talan i syfte att få mässor att särskiljas och bedömas efter sin egen förmåga att arrangera smittsäkra evenemang. Efter otaliga sittningar med regering, departement och berörda myndigheter, skrivna remisser och öppna brev till ledande morgon- och branschtidningar, har han varit en betydande aktör bakom regeringens beslut att nu ge mässor en egen identitet.Tack Mikael Jansson för ditt enorma engagemang för mässbranschens överlevnad och stort grattis till utmärkelsen Årets Eldsjäl 2022!”