Redo att ta nästa steg som utställare?

Att ställa ut på en mässa är både enkelt och svårt. Enkelt, för att det i grunden handlar om att ha en tydlig målsättning och att alla gör sitt bästa för att nå den. Svårt, för att vi ofta fastnar i detaljer och tappar fokus. Hos oss på Fairlink hittar du de verktyg och stöd som hjälper dig till att ta nästa steg som utställare och maximera dina mässresultat. Som grund har vi tagit fram åtta budord som kan leda er i era kommande mäss-deltaganden.

 

1. Låt inte slumpen avgöra ert resultat.

2. Var både mässrealist och mässindividualist.

3. Varje problem har sin lösning.

4. Effektiv kommunikation kräver enkelhet.

5. Besökarna ”måste” inte besöka din monter, men det finns en anledning till varför de kommer till mässan. Ta reda på den och erbjud lösningar.

6. De som ska arbeta i montern är din viktigaste resurs – behandla dem som sådana.

7. Lova inte besökarna mer än ni kan hålla.

8. Glöm aldrig bort anledningen till att ni ställer ut – era kunder!