Fairlink sammanfattar, nr 1

EN LÄGESUPPDATERING FÖR DIG SOM ARBETAR MED MÄSSOR. NR 1:2020 

 

Mässbranschen är, tillsammans med de flesta andra branscher, mitt inne i den värsta utmaningen någonsin. Coronaviruset drabbar oss både privat och yrkesmässigt. För mässorna och stora personliga mötesplatser är det totalstopp över hela världen, samtidigt som digitaliseringen sker med full kraft. Kriser innebär alltid en accelerator för förändring och just nu sker mängder av förändringar både i vanor, köpbeteenden, teknologi och konsumtion. Vissa av dom är tillfälliga medan andra kommer att fortsätta. Många av dom är negativa för vår bransch men det finns också ljusglimtar.

 

Vår bransch slåss för sin överlevnad och vi måste alla hjälpas åt och göra vad vi kan för att överleva och komma ut ännu starkare när allt drar igång igen. För behovet av det fysiska mötet kanske aldrig varit tydligare än just nu.

 

Ett av Fairlinks bidrag är att vi startar denna lägessammanfattning som kommer att komma ut med jämn oregelbundenhet. Jag kommer att försöka sammanfatta information som jag tror att du kan ha nytta av. Både positiva och negativa nyheter. Till exempel:

 

(1) Mässornas betydelse för samhälle och ekonomi (för din egen argumentering)

(2) Initiativ som tas ute i världen som ett resultat av pandemin (vi är en fantastiskt kreativ bransch).

(3) Tankar kring framtidens mässor och mässdeltaganden där det fysiska och det digitala förenas – Fygitala möten.

 

Målgruppen är arrangörer, monterbyggare och andra verksamma inom mässbranschen.

 

 

Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Forza Mässmediet – tillsammans fixar vi det här. 

 

Mikael Jansson/CEO Fairlink

 

V I   S Ä T T E R   V Ä R D E   P Å   M Ä S S O R

www.fairlink.se

Klicka här (maila mig om du ej fått sammanfattningen och vill ha den i fortsättningen)

mikael.jansson@fairlink.se

 

 

Mässor ger branscher näring och växthjälp

 Att mässor påverkar alla inblandade har inte minst de senaste veckornas händelser visat tydligt. Ett samhälle där vi inte kan mötas för att inspireras, utbildas, underhållas, utvecklas och göra affärer blir ett fattigt samhälle.

 

Tänk dig liknelsen att samhällets ekonomi är som en skog, där varje träd representerar en specifik bransch. För att överleva måste varje träd ha rötter som ger näring. Mässorna är en del av branschernas rotsystem. Mässorna har inget egenvärde utan vi finns för att hjälpa andra branscher att växa. Rötter utan ett träd dör och ett träd kan inte överleva utan sina rötter.

 

 

 

 

Mässorna spelar en stor roll för samhället både under krisen samt har en nyckelroll när ekonomin skall ta fart igen.

 

Under krisen ställer till exempel hallägarna sina lokaler till förfogande som akutsjukhus eller hjälper till med digitala möteslösningar. Samtidigt producerar monterbyggarna skyddsutrustning eller säkra miljöer. Detta är bara några exempel.

 

Branschens största insats kommer dock att vara när ekonomin skall börja att byggas upp igen, och så har det alltid varit. Jag skall ge två av många exempel. 1798 invigdes den första världsutställningen i Paris för att få igång ekonomin igen efter franska revolutionen. Efter andra världskriget satsades enorma pengar för att bygga upp mässor i Tyskland för att få fart på Europa igen. I båda fallen med lyckade resultat. Covid -19 krisen kommer inte att bli ett undantag. Regioner, besöksnäring och branscher kommer att behöva mässorna (men då måste branschen finnas kvar när det drar igång igen). Har rötterna förtvinat kan inte träden växa.

 

________________________________________________________________________________________

Sinnenas mötesplats. Jag såg det på en mässa. Upptäckte, noterade, testade, hörde, rörde, smakade, luktade, klämde, kände, förstod, gillade och köpte.

________________________________________________________________________________________ 

 

Internationella initiativ

Enligt UFI Impact study innebär alla inställda mässor (t.o.m. juni 2020) att branschen förlorar ca 300 miljarder kronor i Europa. Enligt UFI kan det innebära att 257 000 jobb går förlorade inom mässbranschen och i beroende branscher som transport, resor, hotell, restauranger etc.

 

Men även utställarna missar stora affärer tack vare att man inte kan ställa ut på mässor. Enligt UFI Impact study innebär alla inställda mässor att utställande företag missar över 400 miljarder kronor i utebliven försäljning, och detta bara i Europa. Globalt är den motsvarande siffran ca 1 500 miljarder kronor.

 

Internationellt presenteras kontinuerligt nya initiativ för att hjälpa mässbranschen att överleva. Danmark var första land i Europa att ge ekonomiskt stöd till arrangörer som fått ställa in mässor. I Hong Kong har myndigheterna beslutat att dela ut $1300 till SME:s som väljer att ställa ut på mässor.

 

Men det sker också mängder med initiativ där mässbranschen gör allt man kan för att hjälpa samhället. Det kan handla om att skapa tillfälliga intensivvårdplatser, att tillverka skyddsutrustning eller att skapa nya mötesformer för besökare och utställare.

 

Det kan också handla om att lyfta sakfrågor eller att skapa positiv uppmärksamhet. Ett sådant exempel är #lightitblue. För att hylla alla de som gör fantastiska insatser inom sjukvården så deltog 21 mässanläggningar i Storbritannien i kampanjen #lightitblue. Klockan 20.00 den 26 mars så belyste man sina anläggningar i ett blått sken. Totalt deltog 60 teatrar, broar, kyrkor, slott, sportarenor etc i kampanjen.

 

 

Den nya spelplanen

När mässorna öppnar upp igen kommer vi att mötas av en helt ny spelplan. En spelplan som innebär både hot och möjligheter. Några exempel:

 

Ett hack i globaliseringen

Flygbolag som försvinner, mindre internationellt resande, länder som hunnit olika långt i sin återhämtning… Globaliseringen har det tufft just nu.

 

Beteendeförändringar

Det kommer att bli beteendeförändringar både bland utställare och besökare. Ett sådant exempel är den sociala distanseringen. För oss i Sverige kanske inte social distansering är något nytt. Många påstod att det var vi som uppfann agerandet för många år sedan. Men de senaste veckorna har uttrycket fått en helt ny innebörd. Jag är övertygad om att när saker och ting börjar att återgå till det ”normala” kommer vi att se två olika beteenden; (1) De som fortsätter med den sociala distanseringen och (2) De som tvärtom vill visa att ”Nu skall vi börja att träffas igen allt skall bli som tidigare”. Den stora frågan är hur stor respektive grupp blir.

 

Förändrat säkerhetsfokus

Hänger ihop med bland annat den sociala distanseringen. För inte så länge sedan upplevdes terrorism som det främsta hotet, nu är det virus. I Asien diskuterar man kontroller vid insläpp där man kontrollerar feber samt vilka regioner man besökt tidigare (via QR-koder i passen). Likaså diskuterar man ökade krav på förregistreringar för att minska köer vid insläpp samt hårdare antalsmaximeringar i hallarna.

 

Digitalisering

Just nu diskuteras och genomförs digitala möten på ett sätt som aldrig tidigare. Allt fler testar och den tekniska tröskeln har blivit mycket lägre. För egen del känns det som om jag konstant sitter i Zoom-möten. En inte alltför vågad gissning är att det är en utveckling som kommit för att stanna. I en värld där många företag får vänja sig vid en konstant sjukfrånvaro på 10-15% kommer man att göra allt för att effektivisera arbetet. Däremot är jag övertygad om att det inte innebär slutet för de fysiska mötena. Det handlar inte om att välja mellan fysiskt och digitalt. Det handlar om att kombinera. Vi kommer att uppleva allt fler fygitala möten, det vill säga kombinationer av fysiskt och digitalt. Oavsett om vi talar om butiker eller mässor. Men mycket mer om detta i kommande sammanfattningar.

 

En ny mässkarta

När möjligheterna att arrangera större möten öppnas upp igen kommer det att vara välfyllt i mässkalendrarna. Mässor som flyttats kommer att innebära mängder av nya krockar, både nationellt och internationellt.

 

Inte till omfång lika stora mässor

De flesta arrangörer som medverkat i de internationella webbinarer som jag deltar i är överens om att det kommer att dröja innan de största mässorna är lika stora i omfång som de var tidigare (både ytmässigt och besöksantalsmässigt).

 

Aktörer som försvunnit

Arrangörer, utställare, monterbyggare, transportföretag, hotell, restauranger, besökare… Vi är många som har det riktigt tufft just nu.

 

 

Detta är bara några exempel på vad som kommer att känneteckna den nya spelplanen. Men vi kan vara överens om att ingen vet med säkerhet. Det enda vi vet med säkerhet är att det kommer att se annorlunda ut och att det kommer att innebära både hot och möjligheter.

 

_________________________________________________________________________________________

Exempel på mässornas funktioner:

Affärsplats • Inköpskanal • Nyhetskälla • Informationskälla • Testplattform • Innovationsinkubator • Idékälla • PR- och opinionsbildningsforum • Social stimulator • Kontaktyta • Teamworkingsplats • Utbildningsplattform 

_________________________________________________________________________________________

 

Mötesvärlden stänger

Sedan Covid -19 utbrottet har hittills fler än 3 300 mässor i Europa och nära 10 000 mässor globalt ställts in eller flyttats. Till och med Världsutställningen i Dubai 2020 planerar för att senarelägga sitt öppnande (ej beslutat ännu).

 

Jag har börjat att sammanställa en lista över flyttade och inställda mässor under Q1-Q2 2020. Inte för att informera om nya mässtider utan för att få ytterligare en pusselbit för att kunna göra en grov beräkning av effekterna för samhället.

 

Exempel på svenska mässor som påverkats 

(dubbelkolla alltid datum, förändringar kan ske snabbt).

 

Advanced Engineering (Flyttad från 25-26/3-2020 till 2-3/9-2020)

Allt för Sjön (Avbruten)

Bilsport Performance & Custom Motor Show (Flyttad från 10-13/4-2020 till påsken 2021)

Comic Con Göteborg (Flyttad)

Dreamhack Summer (Flyttad från 12-14/6-2020 till 6-9/8-2020)

Elmia Lastbil (Flyttad från 19-22/8-2020 till 2021)

Elmia Produktionsmässor (Flyttad från 12-15/5-2020 till 10-13/5-2022)

En öl & whiskymässa (Flyttad från 3-4/20-2020 till 30-31/10-2020)

Euro Mine Expo (Flyttad från 9-11/6-2020 till 1-3/6-2021)

GastroNord (Flyttad från 31-2/4-2020 till 20-22/10-2020)

Hjultorget (Inställd)

Köpa Hus Utomlands (Flyttad från 21-22/3-2020 till 19-20/9-2020)

Linköping Beer Expo (Flyttad från 21/3-2020 till 12/9-2020)

LLB Expo (Flyttad från 5-7/5-2020 till 16-18/11-2020)

Mötesplatsen M (Framflyttad)

Nolia Trädgård (Inställd)

Nordbygg (Flyttad från 21-24/4-2020 till 29-1/10-2020)

Nordic Profile Fair (Flyttad från 12-13/8-2020 till 19-21/1-2021)

Nordiska Trädgårdar (Inställd)

Nyköpings Bomässa (Inställd)

SEE (Flyttad från 5-7/5-2020 till 4-5/11-2020)

SeniorEvent Eskilstuna (Framflyttad)

SeniorEvent Kalmar (Framflyttad)

SeniorEvent Trollhättan (Inställd)

SeniorEvent Växjö (Framflyttad)

Seniormässan Göteborg (Framflyttad)

Seniormässan Malmö (Framflyttad)

SETT (Flyttad från 21-23/4-2020 till 16-18/9-2020)

Sportfiskemässan (Flyttad)

Swedish Game Fair (Flyttad från 21-23/5-2020 till 29-30/8-2020)

Svenska Maskinmässan (Flyttad från 4-6/6-2020 till 1-3/10-2020)

Träffpunkt Idrott (Flyttad från 17-19/3-2020 till 31-2/9-2020)

Underhåll (Avbruten)

Ung Företagsamhet Final (Inställd)

Vitalis (Flyttad från 5-7/5-2020 till 25-27/8-2020)

VÄV2020 (Flyttad från 24-26/9-2020 till 23-25/9-2021)

Wapnö Öl & Whiskymässa (Inställd)