Fairlink sammanfattar, nr 3

EN LÄGESUPPDATERING FÖR DIG SOM ARBETAR MED MÄSSOR. Nr 3: 2020

 

 

Never let a good crisis go to waste” sa Winston Churchill när han efter andra världskriget arbetade med att starta upp FN.

 

Från att enbart haft fokus på att minimera kostnaderna har nu allt fler aktörer även börjat att blicka framåt och förbereda sig för när samhället kommer att öppna upp igen. Ett postcorona-samhälle med en helt ny spelplan.

 

Samtidigt finns det tecken på att det kommer att dröja. I till exempel Norge och Tyskland har man förlängt det allmänna mötesstoppet till slutet månadsskiftet augusti/september och i Berlin har man gått ännu längre och satt ett regionalt förbud på möten över 5 000 personer tills oktober.

 

Och vad kommer att hända när samhället väl har öppnat upp? Två frågor som många besökare och utställare kommer att ställa sig inför sitt nästa deltagande är: (1) Hur viktigt är det att vara med? och (2) Hur riskfyllt är det? Här måste vi ha tydliga svar att ge (1) Det är enormt viktigt för att få fart på din egna ekonomi igen (2) Så här arbetar vi för att minimera riskerna.

 

Ta hand om dig. Forza Mässor – tillsammans fixar vi det här. 

 

Mikael Jansson/CEO Fairlink

 

V I   S Ä T T E R   V Ä R D E   P Å   M Ä S S O R

www.fairlink.se

 

Skicka gärna sammanfattningen till dina kollegor eller andra som du tror är intresserade av att läsa den. Sammanfattningarna kommer att ges ut med jämn oregelbundenhet.

 

Klicka här (maila mig om du ej fått sammanfattningen och vill ha den i fortsättningen)

mikael.jansson@fairlink.se

 

________________________________________________________________________________________________

 

MÄSSOR GER BRANSCHER NÄRING OCH VÄXTHJÄLP

Samhällets ekonomi kan liknas vid en skog, där varje träd representerar en specifik bransch. För att överleva måste varje träd ha rötter som ger näring. Mässorna är en del av branschernas rotsystem. Mässorna har inget egenvärde utan finns för att hjälpa andra branscher att växa. Rötter utan ett träd dör och ett träd kan inte överleva utan sina rötter. Mässorna spelar en stor roll för samhället både under krisen samt har framförallt en nyckelroll när ekonomin skall ta fart igen – Rötterna måste överleva.

________________________________________________________________________________________________

 

 

Mässbranschens hetaste diskussionsämnen just nu

 

Nr 1. När är det tillåtet med större möten igen?

Den överlägset vanligaste frågan och det enkla svaret är att ingen vet. Även om flera länder börjat att lätta på många restriktioner så flyttar man fram datumen för att tillåta större möten tills efter sommaren eller hösten.

 

Nr 2. Skillnader mellan mässor och andra typer av evenemang

Idag jämförs äpplen med päron när myndigheterna sätter regler för folksamlingar. Mässor buntas ihop med musikfestivaler och fotbollsmatcher, men inte med att besöka ett köpcenter Det finns dock avgörande skillnad mellan t.ex. en musikfestival och en fackmässa. Till exempel hur nära besökarna kommer varandra, hur besökarflödena kan styras och inte minst evenemangets betydelse för samhällets ekonomiska återhämtning.

 

Nr 3. Branschen blöder

Jag lyssnade på en representant för en stor svensk industribransch som beklagade sig att branschen tappat 10% av sin omsättning. Jag tror att alla aktörer inom mässbranschen skulle vara överlycklig över ett tapp på endast 10%. Här pratar vi närmare 100%.

 

Nr 4. Virussäkrade anläggningar

Bredare gångar, besökarstyrning, heatmaps, tester vid insläpp, handspritstationer, tillgång till andningsmasker, informationsskyltar etc. Framtidens mässanläggningar i en värld där smittspridningen avstannat, men kanske alltid är närvarande, kommer att se annorlunda ut.

 

Nr 5. Att våga och ha framtidstro

Utställare vill delta, men vågar man? Besökarna vill komma, men vågar man? Arrangörerna vill arrangera, men hur länge vågar man avvakta med beslut?


Nr 6. Fygitala mötesplatser

Digitalt eller fysiskt, varför välja? Men vad innebär det praktiskt? Hur gör man?


Nr 7. Permanenta beteendeförändringar

Vilka beteendeförändringar både hos besökare och utställare kommer att bestå?

 

________________________________________________________________________________________________

 

Tyck till

 

Vad tycker du är branschens viktigaste fråga just nu och när tror du att det kommer att bli tillåtet att hålla större möten igen i Sverige? Berätta vad du tror  dessa två frågor. Enkäten hittar du här. https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=59b883938232

 

________________________________________________________________________________________________

 

Vad händer nu?

 

För några dagar sedan deltog jag på ett webbinar med presentationer från Gerald Böse (CEO Kölnmässan), Giovanni Mantovani (CEO Veronamässan), Barbara Weizsäcker (Generalsekreterare EEIA) och Carina Montagut (Chef strategiska Events Valenciamässan). Mötet handlade om att diskutera dagsläge samt hur man tror att återgången till ett öppnare samhälle kommer att se ut. Totalt var vi ca 350 deltagare som representerade den internationella mässvärlden. Inledningsvis fick vi besvara ett antal frågor, bland annat:

 

1. När väl rese- och mötesrestriktioner försvunnit, hur benägen kommer du att vara att besöka en internationell mässa?

19% Jag kommer att återgå till det normala så fort jag bara kan

45% Jag kommer absolut att deltaga men vara lite extra försiktig

28% Jag skulle troligtvis deltaga men vara extra försiktig

8% Jag skulle troligtvis inte besöka om det inte fanns ett framtaget vaccin

 

2. När tror du att ni kommer att arrangera er första mässa efter COVID -19?

17% Q3 2020

52% Q4 2020

26% Q1 2021

5% Senare än Q1 2021

 

3. Hur lång tid tror du att det kommer att ta tills era affärer återhämtat sig helt och nått 2019 års nivå igen?

25% Ett år

68% Två till tre år

7% Fyra år

2% Ännu längre tid

 

Under mötet diskuterades sedan bland annat följande:

 

Att visa behovet av mässor
Ju fler som diskuterar behovet av att öppna upp virus-säkrade mässor desto större genomslagskraft. Alla från deltagande branscher till arrangörer.

 

Skillnader mellan olika typer av evenemang
1. Mässor och till exempel en musikfestival är inte jämförbara.
2. Mässor bör bli prioriterade eftersom de är ett verktyg för att få igång ekonomin.

 

Tyskland tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd juli-december 2020
Tyskland är ett starkt mässland och hur kommer ett tyskt ordförandeskap påverka EU:s attityd till att stötta mässbranschen?

 

Ändrade konkurrenslagar
Mycket talar för att EU kommer att tillfälligtvis mildra konkurrenslagar för att öppna upp för nya samarbeten mellan t.ex. olika arrangörer.

 

Ekonomisk support från EU
EU är beredda att stödja mötesbranschen men det är sedan upp till varje land hur medlen skall användas.

 

Vilka mässor kommer att komma tillbaka först?
De flesta var överens om att först kommer nationella publika mässor och allra sist internationella mässor.

 

________________________________________________________________________________________________

EXEMPEL PÅ SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER AV INSTÄLLDA MÄSSOR

Total ekonomisk påverkan som inte kommer att genereras t.o.m. Q2:

– 21,8 miljarder euro och 378 000 heltidsjobb för Asien / Stilla havet,

– 28,8 miljarder euro och 257 000 heltidsjobb för Europa,

– 29,2 miljarder euro och 320 000 heltidsjobb för Nordamerika.

+ alla de affärer som utställare ej kan genomföra pga inställda mässor.

KÄLLA: UFI, 20 mars 2020

________________________________________________________________________________________________

 

 

Att välja mässa

 

Utställarna kommer att ställas inför en mängd svåra val när mässmarknaden öppnas upp igen med sprängfyllda mässkalendrar och många krockar. Mässor som arrangeras under helt nya förutsättningar. Vilka branscher har gått stärkta ur krisen och vilka branscher har blivit hårt drabbade? Hur påverkas deras mässbeteenden? Vilka förväntningar kommer utställarna att ha och hur mycket kan man förlita sig på tidigare års utfall och besökarstrukturer när man skall fatta beslut om deltagande? Ingen vet men jag tycker att följande citat ur en aktiekrönika även kan passa in i detta sammanhang: ”Historiska siffror har blivit ointressanta då vi inte vet vilken värld vi kommer att öppna igen så småningom och vi har inte heller haft någon tidtabell att titta i för att få reda på när samhället börjar normaliseras.”

 

________________________________________________________________________________________________

 

Det digitala exemplet

 

Ett av många exempel just nu på nya digitala mötesplatser är hur Lifestyle Events och BraMässor lanserar Sveriges nya digitala cykelmässa. Vibe – Virtual Bike Expo är, enligt arrangörerna, den digitala mässan för alla som gillar cykling, oavsett om det är pendling, landsväg, MTB, långcykling eller äventyrscykling. Den 7 – 11 maj är det premiär (www.vibexpo.se).  

 

________________________________________________________________________________________________

 

Den nya spelplanen i postcorona-samhället

 

Vi som arbetar inom mässbranschen är vana att planera för det okända och kan ändra färdriktning ganska snabbt i de flesta fall, men Covid -19 var ingen av oss förberedd på. Vi vet att nya trender kommer att starta, vi kommer aldrig att gå tillbaka till det ”normala” sättet att göra affärer. Vår bransch kommer att behöva anpassa sig till en ny normal, och vad detta betyder är ännu inte känt.

Just nu är en tid för innovation och implementering av nya virtuella verktyg när vi återvänder till liveupplevelsen. Att skapa fygitala mötesplatser som är något helt annat än online-mässor. Ett annat aktuellt ämne är säkerhetsfrågan. Kommer våra deltagare och utställare att känna sig trygga att vara i stora folkmassor? Hur kan vi få dem att känna sig bekväma?

 

Diskuterat i tidigare sammanfattningar:

 • Ett hack i globaliseringen (svårare och inte lika attraktivt att resa)
 • Beteendeförändringar bland både utställare och besökare
 • Förändrat säkerhetsfokus (från terrorism till virus)
 • Digitalisering (Digitala möten + Fysiska möten = Fygitala möten)
 • En ny mässkarta (många mässor på kort tid, nya krockar)
 • Inte till omfång lika stora mässor (både ytmässigt och besöksantalsmässigt).
 • Aktörer som försvunnit (det är många som inte kommer att överleva)
 • Framtidstro (ingjuta framtidstro både hos arrangörer, utställare och besökare. Att både vilja och våga).
 • Kapacitet att kunna hjälpa (Mässbranschen dräneras just nu, både på människor, kapital och kunskap.)
 • Från internationell till nationell (Många internationella mässor kommer att förvandlas till nationella mässor.)
 • Förändrade branschageranden

 

Maila mig gärna dina spaningar.

 

________________________________________________________________________________________________

SINNENAS MÖTESPLATS

Jag såg det på en mässa. Upptäckte, noterade, testade, hörde, rörde, smakade, luktade, klämde, kände, förstod, gillade och köpte.

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Mötesvärlden stänger

 

Det är ungefär sju veckor sedan effekterna av coronaviruset slog igenom med full kraft i Sverige och mängder av mässor har flyttats eller ställts in. De flesta mässor som är planerade har dessutom tagit fram en plan B. Så här har t.ex. Bokmässan kommunicerat hur man tänker.

Plan A

• Bokmässan öppnar 24 september i ungefär samma omfattning och form som planerat.

• Bokmässan och Svenska Mässan Gothia Towers gör flera insatser på plats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

• Digital plattform för att tillgängliggöra delar av Bokmässans seminarieprogram till dem som inte vill eller har möjlighet att besöka Bokmässan som planerat.

• Tekniska möjligheter för internationella författare, men även andra, att medverka över länk.

• Ekonomiska lättnader för utställare för att underlätta deras medverkan under Bokmässan under denna mycket ansträngda tid.

 

Plan B

• Bokmässan ställer inte in. Bokmässan ställer om ytterligare.

• Utställningen utgår. Utställare uppmanas att återboka sig till 2021 men får också möjlighet att få pengar tillbaka för utställningsdelen.

• Delar av Bokmässans seminarieprogram och innehåll utformas på ett sätt som når ut till en bred allmänhet utan kostnad genom digitala plattformar, men också möjlighet att ha en mindre publik på plats mot en betalning.

• Samarbete med mediehus för livesändningar och inspelningar.

• 24–25 september fokus skola och bibliotek.
• 26–27 september innehåll med fokus på aktuell utgivning, litteratur och litterära samtal.

 

________________________________________________________________________________________________

Några exempel på tidsatta förbud mot större datum (Obs uppgifterna kan förändras hela tiden.)
Sverige (inget satt datum) • Schweiz (inget satt datum) • Österrike (slutet av juni) • Tyskland generellt (31 augusti) • Danmark (31 augusti) • Norge (1 september) • Berlin specifikt (oktober)
________________________________________________________________________________________________

 

Exempel på svenska mässor som hittills påverkats, men det finns många fler

(dubbelkolla alltid datum, förändringar kan ske snabbt).

 

Advanced Engineering (Flyttad från 25-26/3-2020 till 2-3/9-2020)

Allt för Sjön (Avbruten)

Bilsport Performance & Custom Motor Show (Flyttad från 10-13/4-2020 till påsken 2021)

Comic Con Göteborg (Flyttad)

Dreamhack Summer (Flyttad från 12-14/6-2020 till 6-9/8-2020)

Elmia Lastbil (Flyttad från 19-22/8-2020 till 2-5/6 2021)

Elmia Produktionsmässor (Flyttad från 12-15/5-2020 till 10-13/5-2022)

En öl & whiskymässa (Flyttad från 3-4/20-2020 till 30-31/10-2020)

Euro Mine Expo (Flyttad från 9-11/6-2020 till 1-3/6-2021)

GastroNord (Flyttad från 31-2/4-2020 till 20-22/10-2020)

Hjultorget (Inställd)

Kommek (19-20/8-2020 blir endast webbkonferens)

Köpa Hus Utomlands (Flyttad från 21-22/3-2020 till 19-20/9-2020)

Linköping Beer Expo (Flyttad från 21/3-2020 till 12/9-2020)

LLB Expo (Flyttad från 5-7/5-2020 till 16-18/11-2020)

Mötesplatsen M (Framflyttad)

Nolia Trädgård (Inställd)

Nordbygg (Flyttad från 29-2/10-2020 till 20-23/4 2021)

Nordic Profile Fair (Flyttad från 12-13/8-2020 till 19-21/1-2021)

Nordiska Trädgårdar (Inställd)

Nyköpings Bomässa (Inställd)

SEE (Flyttad från 5-7/5-2020 till 4-5/11-2020)

SeniorEvent Eskilstuna (Framflyttad)

SeniorEvent Kalmar (Framflyttad)

SeniorEvent Trollhättan (Inställd)

SeniorEvent Växjö (Framflyttad)

Seniormässan Göteborg (Framflyttad)

Seniormässan Malmö (Framflyttad)

SETT (Flyttad från 21-23/4-2020 till 16-18/9-2020)

Sportfiskemässan (Flyttad)

Swedish Game Fair (Flyttad från 21-23/5-2020 till 29-30/8-2020)

Svenska Maskinmässan (Flyttad från 4-6/6-2020 till 1-3/10-2020)

Träffpunkt Idrott (Flyttad från 17-19/3-2020 till 31-2/9-2020)

Underhåll (Avbruten)

Ung Företagsamhet Final (Inställd)

VA-mässan (Flyttad från 22-24/9-2020 till 27-29/4 2021)

Vitalis (Flyttad från 5-7/5-2020 till 25-27/8-2020)

VÄV2020 (Flyttad från 24-26/9-2020 till 23-25/9-2021)

Wapnö Öl & Whiskymässa (Inställd)