Fairlink sammanfattar, nr 2

EN LÄGESUPPDATERING FÖR DIG SOM ARBETAR MED MÄSSOR. NR 2:2020 

 

Först in och sist ut. Vår bransch var en av de första som påverkades av pandemin och vi kommer att påverkas länge. Fortfarande är det ingen som vet när allt kommer igång igen och vi är en bransch som har det riktigt tufft och många aktörer över hela världen kommer att falla utan ett finansiellt stöd. Samtidigt finns det också ljusglimtar och allt fler som börjar att titta framåt. I sin vårbudget skriver regeringen att ”Så snart kampen mot virusutbrottet tillåter ska finanspolitiken inriktas mot att stödja en snabb återhämtning.” Då är jag övertygad om att mässorna kan och bör spela en aktiv roll. Och om ekonomen Roger Martin-Fagg får rätt kommer ekonomin snabbt att ta fart när väl alla restriktioner tas bort.

 

Ta hand om dig. Forza Mässor – tillsammans fixar vi det här. 

 

Mikael Jansson/CEO Fairlink

 

V I   S Ä T T E R   V Ä R D E   P Å   M Ä S S O R

www.fairlink.se

 

Skicka gärna sammanfattningen till dina kollegor eller andra som du tror är intresserade av att läsa den.

 

Klicka här (maila mig om du ej fått sammanfattningen och vill ha den i fortsättningen)

mikael.jansson@fairlink.se

 

__________________________________________________________________________

 

MÄSSOR GER BRANSCHER NÄRING OCH VÄXTHJÄLP

Samhällets ekonomi kan liknas vid en skog, där varje träd representerar en specifik bransch. För att överleva måste varje träd ha rötter som ger näring. Mässorna är en del av branschernas rotsystem. Mässorna har inget egenvärde utan finns för att hjälpa andra branscher att växa. Rötter utan ett träd dör och ett träd kan inte överleva utan sina rötter. Mässorna spelar en stor roll för samhället både under krisen samt har framförallt en nyckelroll när ekonomin skall ta fart igen – Rötterna måste överleva.

__________________________________________________________________________

 

 

Hur snabbt kommer ekonomin att återhämta sig?

 

På skärtorsdagen fick jag lära mig allt om V, U och L-kurvor. I över en timme lyssnade jag på Roger Martin-Fagg som är en brittisk ekonom som kombinerar insikter i finans- och politikvärlden med ledningsstrategier. Han har bland annat arbetat med Nya Zeelands regering men också med privata företag som Sainsbury, Taylor Wimpey, Loyds Banking Group, ABF, BSI, Experian och Santander.

 

V, U och L-kurvor används för att beskriva ett samhälles ekonomiska återhämtning efter en kris. Lite förenklat så är V=Snabb återhämtning, U=Lite långsammare och L=Väldigt långsam. Majoriteten av deltagarna på seminariet trodde på en U-återhämtning av ekonomin när samhället öppnar upp igen, men Roger hävdade att detta var fel och istället förutspådde han en V-återhämtning. Hans tes var att just nu är det stora problemet inte att det inte finns pengar hos konsumenterna, för även om väldigt många är permitterade världen över så har staten i de flesta fall gått in och betalat deras löner. Så inkomsterna har inte sjunkit dramatiskt. Problemet är istället att samhället har stängt igen och det inte finns lika många möjligheter att spendera pengarna, vilket leder till problem för de som säljer varor eller tjänster. Roger liknade detta med en flod där samhället idag satt upp fördämningar och där vattnet nu samlats upp till en damm. När dammluckorna öppnar kommer vattnet (pengarna) att flöda in i systemet igen. Viktigt att komma ihåg är att han talade om ekonomin i stort. Däremot var han fullt medveten om att många företag kommer att slås ut under krisen eftersom deras kassaflöde tagit tvärstopp. Andra frågor som Roger gav sin syn på var:

 

När öppnar samhällen upp igen?

Roger gissade att England skulle öppna upp i slutet av maj. Han presenterade också en mer pessimistisk rapport från Boston Consulting Group som mer ser en U-återhämtning framför sig och som bl.a. trodde att Sverige skulle öppna upp igen någon gång under juni.

 

När tar det resandet fart igen?

Det nationella resandet trodde han tar fart igen direkt när restriktionerna hävs. Det internationella resandet kommer att dröja ytterligare ett år.

 

Kommer virusspridningen att ta fart igen?

Ja, troligtvis i september, enligt Roger, men då kommer sjukvården att ha kapacitet att klara av det.

 

Mässbranschens fokus om 9 månader?

(1) Få tag på personal, (2) Inflationen och (3) Få plats i anläggningarna.

 

När är likviditet och tillförsikt tillbaka hos branscher?

Beror på hur media skriver samt hur snabbt myndigheterna öppnar upp samhället igen. Roger medgav att det kommer att se olika ut för olika branscher.

 

Finns det en risk för bankkollaps?

Roger såg inga tecken på det, möjligtvis med Italien som undantag.

 

Tre problemländer

Roger pekade ut tre länder som han var oroad för; (1) USA, (2) Indien och (3) Sydafrika.

 

 

Den internationella konkurrensen

 

Roger Martin-Fagg hade en positiv syn på den kommande ekonomiska återhämtningen, men alla i Storbritannien ser inte lika just på vad som kommer att hända. Event Industry Board (EIB), den brittiska regeringens rådgivande organ för att förbättra och främja Storbritanniens evenemangsindustri, höll ett möte med Nigel Huddleston, minister för idrott, turism och kulturarv, den 30 mars, för att diskutera effekterna av Covid-19 och för att börja förbereda en återhämtningsplan. Några av de utmaningar som diskuterades var:

 

Utbudet av evenemang under Q3 och särskilt Q4 2020.

Mängder av mässor och andra typer av evenemang har eller kommer att flyttas till andra halvan av året och det riskerar att bli en brist på anläggningar, likviditet hos alla inblandade samt kapacitet hos alla underleverantörer (monterbyggare, hotell etc)

Skapande av hälsoguider
Medlemmarna rekommenderade regeringen att ta fram en tydlig vägledning för evenemangsplatser om hur de kan skapa virussäkra mötesplatser. Likaså att myndigheterna går ut och informerar inhemska och internationella målgrupper att Storbritannien är säkert att besöka.

Den globala konkurrensen
Man diskuterade också riskerna för att andra länder kommer igång snabbare efter krisen och att internationella evenemang väljer andra länder än Storbritannien som evenemangsland. För att förhindra detta vill man att VisitBritain genomför kraftfull marknadsföring samt att evenemangsindustrin och regeringen tillsammans tar fram en prioriteringslista över större evenemang som Storbritannien inte vill förlora i en internationell konkurrens.

 

Tufft både för arrangörer och underleverantörer

Sextio procent av Storbritanniens evenemangsindustris underleverantörer står inför kollaps inom tre månader, såvida inte evenemangsföretag får ytterligare stöd från regeringen, enligt en onlineundersökning som genomförts av Events Industry Forum (EIF) och Business Visits and Events Partnership (BVEP) och koordineras av Production Services Association (PSA). Totalt har 1 490 företag deltagit i undersökningen. Michael Hirst OBE, ordförande för BVEP, konstaterar att Storbritannien riskerar att förlora sin kapacitet och expertis för att arrangera evenemang i världsklass.

 

Fortsatt stängt i Tyskland

 

Konserter, festivaler, mässor, fotbollsmatcher med publik – är några av de stora evenemangen i Tyskland som inte kommer att få arrangeras i sommar på grund av coronavirus-pandemin. Stora evenemang i Tyskland kommer i princip att förbjudas fram till slutet av augusti 2020.

 

__________________________________________________________________________

UNDERSÖKNING BLAND TYSKA UTSTÄLLARE OM MÄSSORNAS FÖRDELAR

99% Möjligheten till personlig kontakt samt nätverkande

95% Möjligheten för sina egna specialister diskutera med potentiella kunder

82% Möjligheten till att påverka besökarnas olika sinnen

KÄLLA: KANTAR TNS/AUMA

__________________________________________________________________________

 

Fysiska mässor blir digitala mötesplatser

Det är många arrangörer som just nu arbetar med att ersätta sina fysiska mässor med digitala mötesplatser. Ett sådant exempel är den brittiska Resolve Business Management (RBM) som i juni kommer att öppna en permanent digital mötesplats för tryckeri-industrin – Global PrintExpo.

Ett annat exempel är att man i Kina precis har lanserat en 15-dagars online-mässa för att främja samarbete mellan kinesiska och latinamerikanska företag. Den digitala utställningen mellan Kina och Latinamerika (Mexiko), som sponsras av Kinas råd för främjande av internationell handel (CCPIT), har lockat cirka 2 000 inhemska företag och cirka 5 000 utländska köpare. Utställningen förser företag med online-förhandlingsmöjligheter och matchningstjänster genom big data. Utställningen integrerar digital konsultation online, förhandlingar, visning och matchning. Det handlar om produkter som medicinsk utrustning, byggmaterial och hårdvara, kontorsmaterial, möbler och hushåll, elektroniska konsumtionsvaror, textil och kläder, hushållsapparater, livsmedel och förebyggande av epidemier. Efter den första mässan kommer ytterligare fem till åtta fler att hållas för att bygga nya plattformar och ge ytterligare samarbetsmöjligheter för utländska handelsföretag.

Detta är bara två av många olika exempel just nu.

 

I Sverige har SES (Sponsrings & Eventsverige) skickat en hemställan till regeringen med budskapet: Branschen är i akut behov av dialog och direkta stödåtgärder. 

 

Det är viktigt att belysa hur hårt och direkt vår bransch drabbats av förordningen avseende större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För många av våra medlemmar har detta inneburit att de fått stänga ner sin verksamhet och nu står helt utan intäkter, med en ovisshet om planen för framtida lättnader i förordningen. För varje dag som går utan åtgärder närmar vi oss allt fler konkurser. Vi vädjar därför till våra beslutsfattare att uppmärksamma detta akuta behov av dialog och branschspecifika stödåtgärder, säger Niklas Söderberg, verksamhetschef på SES.

 

En av många som drabbats hårt är Hasse Johansson och hans företag PR & Media som förlorade över en miljon kronor när förbudet mot folksamlingar på över 50 personer trädde i kraft. Företaget har sedan 1983 arrangerat 400 mässor i Mellansverige. En av dessa mässor är Nyköpings Bomässa med 200 företag, 130 UF-Företag samt 5 – 6 000 besökare. Mässan skulle öppnat den 14 mars och uppbyggnaden höll på för fullt när förbudet trädde i kraft den 11 mars.

 

 

Den nya spelplanen

 

Vi lever i en snabbföränderlig värld. En tid som kräver omprövning av gamla teser och sökande efter nya lösningar. I den första sammanfattningen började jag att lägga fram några pusselbitar i den nya spelplanen som kommer att finnas när mässorna öppnar igen. Jag berörde bland annat:

 

  • Ett hack i globaliseringen (svårare och inte lika attraktivt att resa)
  • Beteendeförändringar bland både utställare och besökare
  • Förändrat säkerhetsfokus (från terrorism till virus)
  • Digitalisering (Digitala möten + Fysiska möten = Fygitala möten)
  • En ny mässkarta (många mässor på kort tid, nya krockar)
  • Inte till omfång lika stora mässor (både ytmässigt och besöksantalsmässigt).
  • Aktörer som försvunnit (det är många som inte kommer att överleva)

 

Så småningom kommer jag att sätta samman pusselbitarna till en helhet, men innan dess så kommer här lite nya pusselbitar.

 

Bedöm själv vilka hot respektive möjligheter var och en av pusselbitarna innebär. För jag lovar de innehåller båda delar.

 

Framtidstro

Kommer kanske att vara det allra viktigaste framöver, att ingjuta framtidstro både hos arrangörer, utställare och besökare. Att både vilja och våga.

 

Kapacitet att kunna hjälpa

Mässbranschen dräneras just nu, både på människor, kapital och kunskap. Samtidigt kommer det att komma en period som är mer mässintensiv än någonsin tidigare.

 

De internationella mässorna

Samtliga experter som jag lyssnat på eller talat med är överens om att det kommer att ta tid innan det internationella resandet tar fart. En naturlig effekt blir då att många internationella mässor kommer att förvandlas till nationella mässor.

 

Förändrade branschageranden

Det är inte bara mässbranschen som kommer att förändras utan många branscher kommer att vara förändrade när vi väl skall börja resan tillbaks igen. Nya handelsmönster, branschstrukturer etc kommer att förändra det möjliga värdeskapandet för olika branschmässor. Vissa trender kommer att vara internationella medan andra kommer att vara regionala beroende på olika länders situation. Här gäller det för varje arrangör att ha full koll. Uttrycket All business is local kommer att användas allt oftare.

 

__________________________________________________________________________

SINNENAS MÖTESPLATS

Jag såg det på en mässa. Upptäckte, noterade, testade, hörde, rörde, smakade, luktade, klämde, kände, förstod, gillade och köpte.

__________________________________________________________________________

 

Mötesvärlden stänger

 

Enligt en rapport från Milano-baserade Events Intelligence (The Trade Show Insigths) som analyserat över 1 000 internationella mässor som påverkats av Covid -19 så har:

  • 49% lanserat ett nytt datum under år 2020.
  • 25% ställt in.
  • I genomsnitt väljer arrangörerna ett nytt datum som ligger 4-5 månader senare

 

Exempel på svenska mässor som hittills påverkats, men det finns många fler

(dubbelkolla alltid datum, förändringar kan ske snabbt).

 

Advanced Engineering (Flyttad från 25-26/3-2020 till 2-3/9-2020)

Allt för Sjön (Avbruten)

Bilsport Performance & Custom Motor Show (Flyttad från 10-13/4-2020 till påsken 2021)

Comic Con Göteborg (Flyttad)

Dreamhack Summer (Flyttad från 12-14/6-2020 till 6-9/8-2020)

Elmia Lastbil (Flyttad från 19-22/8-2020 till 2021)

Elmia Produktionsmässor (Flyttad från 12-15/5-2020 till 10-13/5-2022)

En öl & whiskymässa (Flyttad från 3-4/20-2020 till 30-31/10-2020)

Euro Mine Expo (Flyttad från 9-11/6-2020 till 1-3/6-2021)

GastroNord (Flyttad från 31-2/4-2020 till 20-22/10-2020)

Hjultorget (Inställd)

Köpa Hus Utomlands (Flyttad från 21-22/3-2020 till 19-20/9-2020)

Linköping Beer Expo (Flyttad från 21/3-2020 till 12/9-2020)

LLB Expo (Flyttad från 5-7/5-2020 till 16-18/11-2020)

Mötesplatsen M (Framflyttad)

Nolia Trädgård (Inställd)

Nordbygg (Flyttad från 21-24/4-2020 till 29-2/10-2020)

Nordic Profile Fair (Flyttad från 12-13/8-2020 till 19-21/1-2021)

Nordiska Trädgårdar (Inställd)

Nyköpings Bomässa (Inställd)

SEE (Flyttad från 5-7/5-2020 till 4-5/11-2020)

SeniorEvent Eskilstuna (Framflyttad)

SeniorEvent Kalmar (Framflyttad)

SeniorEvent Trollhättan (Inställd)

SeniorEvent Växjö (Framflyttad)

Seniormässan Göteborg (Framflyttad)

Seniormässan Malmö (Framflyttad)

SETT (Flyttad från 21-23/4-2020 till 16-18/9-2020)

Sportfiskemässan (Flyttad)

Swedish Game Fair (Flyttad från 21-23/5-2020 till 29-30/8-2020)

Svenska Maskinmässan (Flyttad från 4-6/6-2020 till 1-3/10-2020)

Träffpunkt Idrott (Flyttad från 17-19/3-2020 till 31-2/9-2020)

Underhåll (Avbruten)

Ung Företagsamhet Final (Inställd)

VA-mässan (Flyttad från 22-24/9-2020 till 2021)

Vitalis (Flyttad från 5-7/5-2020 till 25-27/8-2020)

VÄV2020 (Flyttad från 24-26/9-2020 till 23-25/9-2021)

Wapnö Öl & Whiskymässa (Inställd)