Fairlink sammanfattar den svenska regeringens färdplan för öppnandet av mässor i Sverige

Steg 1: 1 juni. Fortfarande gäller 8 personer inomhus för mässor.

Steg 2: 1 juli. Publiktaket ökar till 50 personer inomhus för mässor.

Steg 3: Mitten av juli. Regeln om max 1 deltagare/10m2, men inom gällande maxtak, tas bort.

Steg 4: September. Maxtaken försvinner men särskilda regleringar kan införas. Äntligen möjligt med mässor igen!

Steg 5: Ännu ej tid-satt. De sista regleringarna försvinner.

 

I mitten av juni tar svenska regeringen ställning till införande av vaccinationspass (fr.o.m. 2 juli). Detta kan under en kortare period påverka mässbranschen.

 

Klicka här så har du möjlighet att lyssna på Mikaels hela sammanfattning av regeringens 5-punkts plan för hur Sverige kommer att öppnas upp igen ur ett mässperspektiv.