Fairlink UFI certifierad revisor

I september 2018 certifierades Fairlink med varumärket Scandinavian Fair Control till att utföra revisioner inför ansökan om UFI Approved Events. Att ha ett UFI Approved Event krävs av arrangörer som vill bli medlemmar i den internationella mässorganisationen UFI (The Global Association of the Exhibition Industry). ”-Genom att vi nu kan utföra revisioner som ger den undersökta mässan möjlighet att ansöka om medlemskap i UFI har Scandinavian Fair Controls ställning som kvalitetsstämpel stärkts ytterligare.”, säger Anders Lindhe på Fairlink.