De udda åren eller det nya normala?

Årskrönika 2021-22

 

Då var det dags igen att kort sammanfatta året som gått och framförallt försöka förutsäga vad nästa år kommer att bära med sig. Jag har försökt många gånger tidigare. Ibland har jag träffat rätt och ibland har jag suttit på läktaren, förvånat stirrande, och undrat vad som hände. Genom åren har dock jag lärt mig att det enda som vi säkert vet är att framtiden inte kommer att bli exakt så som vi tror.

 

I spaningen inför 2021 lyfte jag fram åtta trender som jag trodde skulle forma mötesåret 2021.

 1. Det blir tillåtet att börja arrangera mässor igen, men med restriktioner.
 2. Ett nytt år noll – ingen mening att jämföra med mässor innan pandemin.
 3. Vi ses säkert – skapandet av pandemisäkrade mötesplatser.
 4. Finns det någon hjälp att få? Stor personalbrist kommer att råda vid återstarten.
 5. En anorektisk mässbransch öppnar upp för nya samarbeten.
 6. Hybridmässor blir standard.
 7. Digitala möjligheter skapar ökad räckvidd och längre påverkan.
 8. Hållbarhetsvågen får ny kraft.

 

Nu i slutet av året kan jag konstatera att mycket besannades men också att i slutet av året möts vi återigen av en ökande smitta och nya begränsningar. Min förhoppning om att mässbranschen under 2021 skulle gå från ett överlevnadsår till att skapa och verka i det nya normala kom delvis på skam. Även om 2021 innebar en början på återhämtningen så handlade det fortsatt mycket om överlevnad.

 

En positiv höst övergick till en mer oroande vinter. Framförallt i övriga delar av Europa där allt fler mässor just nu skjuts på framtiden. Inför 2022 finns det även i Sverige en förnyad oro över hur pandemin kommer att påverka mässorna.

 

Just nu finns det orosmoln, men också många positiva signaler att ta med oss in i 2022. Till exempel glädjen och längtan efter att träffas öga mot öga igen. Något som har visat sig på alla de mässor som arrangerats i Sverige under hösten. Mässor som i de flesta fall har kännetecknats av en mycket god stämning samt nöjda besökare och utställare. Flera mässor har t.o.m. slagit besöksrekord. En annan positiv signal är politikers och besöksnäringens förståelse för mässornas betydelse. De flesta inser idag vilka stora turistekonomiska effekter som en mässa skapar. Mässorna har kommit upp på politikernas agenda, vilket självklart är mycket positivt.

 

Men nu är det dags att återigen ta fram spå-kulan och försöka att beskriva trenderna som kommer att forma mässåret 2022. Här kommer min lista.

 

 

 1. Stabilisering och byggandet av det nya normala.

Höstens återhämtning har fått sig ett litet hack men efter en orolig start kommer de svenska mässorna att komma tillbaka med förnyad kraft under 2022.

 

 1. Fortsatt fokus på smittsäkerhet och säkra mötesplatser.

De säkerhetsrutiner som byggts upp under pandemin kommer inte att försvinna utan många kommer att leva kvar – länge.

 

 1. Kreativa lösningar

Nöden är kreativitetens moder och detta kommer vi att få allt fler bevis på under 2022. Arrangörer och monterbyggare har arbetat intensivt under de senaste två åren för att utveckla mediet. Alla vi som arbetar med, ställer ut på eller besöker mässor kommer att mötas av både nya spännande samarbeten, koncept och upplevelser.

 

 1. Hybridmässorna fortsätter att etablera sig

Hybridmässornas etablering kommer att fortsätta och 2022 blir året då hybridmässorna slår igenom på allvar. Men det handlar inte om en universell teknisk lösning utan om ett tankesätt. Ett tankesätt med flera olika tekniska lösningar, där det fysiska och det digitala kompletterar varandra med utgångspunkt från deltagarnas behov och inte teknikens möjligheter. Digitalt eller fysiskt? Svaret blir – varför välja! Olika individer har olika behov och det är egentligen inget nytt. Ta som exempel en landskamp i fotboll. Vissa vill uppleva den på plats i arenan medan andra väljer att se matchen på en pub ihop med kompisar medan ytterligare en grupp väljer att se matchen hemma. Olika lösningar som passar olika behov. Dessutom kommer lönsamheten i de digitala tjänsterna att öka. Det digitala går från att vara en nödvändig kostnadspost till att bli en intäktskälla.

 

 1. Tre hot som riskerar att försvåra återhämtningen

Men självklart finns det också orosmoln som hotar att försvåra återhämtningen. Förutom pandemins utveckling, är det framförallt tre hot som oroar mig. Det första är personalbristen både hos monterbyggare och arrangörer. Pandemin har inneburit en kompetensdränering av branschen, men återanställningarna pågår för fullt. Men det kommer att ta tid innan alla luckor är fyllda. Ytterligare en nedstängning skulle vara förödande för många i branschen. Ett annat orosmoln är det internationella resandet. De flesta bedömare är överens om att det kommer att dröja innan resandet är tillbaka på tidigare nivåer. Det tredje orosmolnet är hur materialkostnader och andra kostnader ökat under pandemin. Kostnadsökningar som på sikt kommer att innebära att det blir dyrare att ställa ut.

 

Lägger jag samman alla positiva signaler men även hotande orosmoln så landar jag ändå i att 2022 blir en vändpunkt. Ett år då alla vi som arbetar inom branschen eller deltar på mässor kan se tillbaka på 2020 – 2021 som de udda åren. Inte åren som blev det nya normala. Däremot två år som innebar en start på något nytt.

 

Ett riktigt gott nytt 2022

 

Mikael Jansson, CEO för Fairlink