Årskrönika: 2023 kommer att fyllas med positiv aktivitet

Ingen kan påstå att 2020-talet har börjat lugnt. Inledningen med helt stängda pandemiår gick 2022 över till krig, skenande inflation, lågkonjunktur, långa leveranstider, komponentbrist och energikriser. Under hösten 2022 tvingades ovana och ringrostiga organisationer både bland arrangörer, utställare, monterbyggare och besöksnäringen leverera som aldrig förr. Många nya och gamla medarbetare gjorde ett fantastiskt jobb med att genomföra mässor med en kortare uppstartssträcka än vad som tidigare ansetts möjligt. Allt blev inte perfekt, men glädjen och nyttan av att äntligen få mötas igen var stor både hos besökare och utställare. Ibland på gränsen till euforisk.

 

Idag känns pandemin avlägsen, men för bara nio månader sedan var det inte tillåtet att genomföra större evenemang och pandemiåren har varit tuffa för näringen. Vad kan vi då dra för lärdom inför framtiden? Den amerikanske psykologen Henrie Weisninger har definierat sju faser som de flesta som möter motgångar går igenom. (1) Man tappar gnistan, (2) Ilska, (3) Längtan efter den gamla goda tiden, (4) Depression, (5) Acceptans – att möta den nya utmaningen, (6) Nytt hopp samt (7) Positiv aktivitet.

 

Alla som arbetar med mässor har nog under pandemin gått igenom flera av känslorna, men inför 2023 har vi nu städat av de sex första faserna och det är dags att gå in i den sjunde fasen – positiv aktivitet. Smekmånaderna är över och 2023 är det dags att börja utforma den nya mässbranschen. En bransch som har många utmaningar att hantera men ännu fler möjligheter.

 

Så här kommer min lista över vad som kommer att hända under 2023.

 

1. Mässornas status ökar
De hotell, restauranger, regioner, utställare och besökare som inte förstått mässornas betydelse lärde sig det den hårda vägen under pandemin. Under 2023 kommer insikten att komma till ännu fler. Betydelsen av personliga möten är stor, inte minst i en värld där relationer tappas när omorganisationer, pensionsavgångar och nyrekryteringar blivit vardag. Bland regioner kommer kampen om att bli platsen för olika evenemang att hårdna.

 

2. En ny generation utställare och besökare
Två och ett halvt år är en lång tid och människor och företag glömmer fort. Att mötas fysiskt, hur var det nu man gjorde och varför? De utställare som först får upp sina mässorganisationer på banan blir 2023 års stora vinnare. Utbildad och engagerad personal som arbetar i montern på ett medvetet sätt blir ett måste.

 

3. Syften med att delta på mässor förändras
En mässa krymper och samlar en marknad – det förändras inte. Däremot förändras utställarnas och besökarnas mål med att delta. För utställare har det genom åren handlat om att göra affärer, visa nyheter, stärka varumärket och underhålla relationer etc. Förutom detta kommer det att under 2023 även handla om att rekrytera personal, skapa nya relationer som ersättning för de som försvunnit under pandemin och hitta nya marknader. För besökande företag kommer vi att se hur allt fler företag skickar nyanställd personal till mässor som ett sätt att snabbt ge dem förståelse för branschen och skapa nya nätverk (något som även gäller för utställare). Annan personal får besöka mässor för att kompetensutvecklas. Mässor blir på så sätt en naturlig del av företagens HR- och onboarding-strategi.

 

4. Tik-tok generationen kräver tydliga och kortfattade budskap
Tik-tok och andra sociala medier har bidragit till att människors uppmärksamhetstid har förkortats. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta. För den som vill nå ut med sitt budskap gäller att vara extremt tydlig, kortfattad och visuell. Inte minst när man ställer ut på mässor.

 

5. Mässbudgetarna omfördelas
Lågkonjunktur, inflation, besparingar, sjunkande aktiekurser och huspriser. Det finns ekonomisk oro i luften och både företag och privatpersoner ser över sin ekonomi. Under 2023 kommer många utställare skruva på intäktssidan i sina mässmål men också se över hur man fördelar sin kostnadsbudget. Med utgångspunkt från vad som skapar mest mervärde kommer utställare att diskutera transporter, boende, monterutformning, kvadratmeter, personalutbildning, inbjudningskampanjer etc.

 

6. Nya mässformat
Även mässformaten kommer att förändras. Hållbarhet, säkerhet men även planer för att hantera osäkerhet blir en självklarhet. Hybridevenemang blir standard, men allt högre krav kommer att ställas från de digitala deltagarna. Kraven kommer även att öka från de som vill besöka fysiskt. Restid kräver ett värde i utbyte. Mässorna kommer att kämpa med tidsparadoxen. Om hybridevenemang utökar både den geografiska och den tidsmässiga räckvidden, när och var arrangeras mässan egentligen? Mässkalendrarna kommer att förändras.

 

Men kommer inte allt att bli som vanligt igen om ett tag? Nej, knappast är mitt svar. 2022 innebar en semi-normal verksamhet och 2023 är starten på att skapa det nya normala.

 

Så trots lågkonjunktur, skenande inflation och energikris är min framtidstro stark. Vi har många utmaningar, men inte minst väldigt många möjligheter. Låt oss hjälpas åt att ta vara på dem. Jag ser fram emot ett nytt år med positiv utveckling av nya mässlandskap och nya koncept där såväl gamla som nya sanningar kommer i ljuset. Det blir ett spännande år. Häng med!

 

 

Ett riktigt gott nytt 2023 fyllt av positiv aktivitet önskar jag

 

Mikael Jansson, CEO för Fairlink