2024 års önskelista

I min årskrönika inför 2023 skrev jag bland annat att smekmånaderna i slutet av 2022 var över och att det nu var dags att börja forma den nya mässbranschen. I samma krönika skrev jag också att det skulle bli ett spännande år. Och visst blev det så.

 

Branschen lyckades att komma tillbaka efter de katastrofala pandemiåren och fylla upp sina organisationer för att återigen arrangera mässor. Men förutom de genomförda mässorna så var det politiska utspelet om Stockholmsmässans framtid årets största snackis. Att ledande politiker ena veckan talar om att delvis montera ned Stockholms möjligheter som mäss- och mötes-region för att några veckor senare vilja ansöka om vinter-OS p.g.a. evenemangets viktiga besöksnäringseffekter är en svårtolkad strategi.

 

2024 kommer transformationen av mässbranschen att fortsätta, både i Sverige och internationellt. 2023 var ett lugnare mäss-år, pga färre stora mässor, men 2024 blir mycket intensivare med välfyllda mässkalendrar. Tiden efter pandemin har dessutom visat att människors önskan att träffas, diskutera och umgås är grundläggande och stark trots ökade säkerhetshot och nya digitala mötesmöjligheter. Det kommer dock att skruvas i både format och innehåll, vilket i sig kan vara en utmaning. De flesta av oss säger att vi älskar förändringar, men i grund och botten hatar vi det och vill att allt ska vara som innan – fast ännu bättre. Min förhoppning är att vi under 2024 ska våga släppa gamla sanningar och våga förändra på riktigt. Att som Björn Natthiko Lindblad uttryckte det – våga möta världen och nya idéer med en öppen hand i stället för en knuten. Så håll till godo, här kommer mina spådomar och förhoppningar inför 2024.

 

Från organisationsnummer till personnummer
Arbetar du inom B2C eller B2B? Glöm det, 2024 är det B2H som gäller, d.v.s. Business to Human. Idag jobbar vi alla inom människobranschen även om vi gör lite olika saker. Alla affärer sker mellan människor. För Fairlink märks det ökande fokuset på individen t.ex. genom att allt fler utställare vill ha utbildning av sin monterpersonal. Att skapa en attitydförändring från att STÅ till att ARBETA i montern. Det märks också genom att både utställande och besökande företag allt oftare använder mässor som ett sätt att utbilda sin personal eller att visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare. 2024 sätts individen i centrum, HR-avdelningarna blir inblandade hos utställarna, och vi går från organisationsnummer till personnummer.

 

Return On Events
1989 skrev Hans Johnsson, Atlas Copco, boken ”Marknadskommunikation, ett paradis för amatörer”. Bokens huvudtes var att en reklaminvestering varken mättes eller diskuterades på samma professionella sätt som t.ex. inför en motsvarande investering i en maskin. Detta gällde inte minst vid mäss-investeringar. Idag har verkligheten hunnit i kapp utställarna och tydliga målformuleringar och utvärderingsmodeller blir alltmer en självklarhet. 2024 kommer vi att få se allt fler medvetna utställare som tar väl underbyggda beslut. ROE = Return On Events blir ett begrepp.

 

Människor möts för att skapa framtiden
Teknisk utveckling och beteendeförändringar har genom århundraden förändrat förutsättningarna för mötesplatserna. Visst behöver formaten kontinuerligt förändras och utvecklas, men så har det alltid varit. Behovet av tillfälliga mötesplatser där människor och företag med ett gemensamt intresse träffas och gör affärer, utbyter kunskap och skapar nätverk är idag större än någonsin. Vi lever i en verklighet fylld av snabba förändringar och paradigmskiften. AI, elektrifiering, automatisering, hållbarhetsfrågor och nya lagar är bara några exempel. Men mässornas grundläggande funktion är i grund och botten fortsatt detsamma; komprimera en marknad och låta människor träffas för att knyta kontakter, utbyta information & idéer samt göra affärer. Så var det på de gamla handelsplatserna och så är det fortfarande. Under 2024 är mässornas värdeskapande ett ämne som kommer att diskuteras alltmer och inspirera både till nya insikter och utvecklade format som skapar de värden som olika branscher är i behov av. När människor möts då skapas framtiden.

 

OnLine + OnLive = Sant
Teknikutveckling har aldrig varit ett hot mot det personliga mötet utan det är precis tvärtom. Idag handlar det inte om att välja utan snarare att kombinera OnLine och OnLive. Det gäller för butiker och det gäller för mässor. Pandemin öppnade för en digital flodvåg där vår mognadsgrad ökade rekordartat. Vi gick från panik till att se nya möjligheter. Under 2024 kommer allt fler av möjligheterna att realiseras. Dessutom kommer utvecklingen av AI och relaterade teknologier göra mässorna ännu mer effektiva, engagerande och personliga.

 

Hållbarhet, säkerhet och osäkerhet
Hållbarhet, Säkerhet och förmågan att hantera Osäkerhet är inget nytt för mässbranschen utan ligger i deras DNA. Hållbarhetsfrågor som t.ex. transporter, mathantering, avfallshantering, energiförbrukning och montermaterial finns i fokus sedan länge. På samma sätt har mässorna sedan länge nära samarbeten med berörda myndigheter för att skapa så säkra mötesplatser som möjligt. Under 2024 intensifieras arbetet ytterligare, bl.a. genom myndigheternas införande av nya lagar och regler som påverkar mässorna. Ett sådant exempel är att det vid årsskiftet införs hårdare regler för vad som gäller för engångsartiklar vid matserveringar. Ett annat exempel är Polisen införande av väskförbud och vad som kommer att gälla för olika mässor.

 

Fred i Europa och övriga världen där mässorna blir ett verktyg för återuppbyggnad
I juli 1946, efter det andra världskriget, uttalar sig det sönderbombade Frankfurts borgmästare Kolb, “Frankfurt will be a fair city once again”. Bara två år senare, 1948, öppnas återigen Frankfurtmässan för en internationell publik. Nästan 1 200 utställare på 60 000 m2 deltar. Efter andra världskriget var mässorna en viktig motor för att återuppbygga Europa igen. Genom historien har mässor använts för att bygga upp ekonomier och få människor att mötas för att utbyta tankar, information och varor och tjänster. Under 2024 hoppas jag att mässor, över hela världen, får den möjligheten igen i en värld där antalet krig och konflikter minskar i stället för att öka.

Allt kommer kanske inte att fullbordas under 2024 men jag hoppas att 2024 ändå kommer att vara en station på färden. Och skulle jag ha fel i något så tänk på att – Being right is never the point.

 

Ett riktigt gott nytt och spännande 2024 

 

Mikael Jansson, CEO för Fairlink