Och vinnare är…

På årets välbesökta Elmia-dag den 21 januari gick det nästan att ta på spänningen i lokalen när de tre vinnarna i Elmia Spark Award skulle presenteras. Och de tre, mycket välförtjänta segrarna, som fick klättra upp på scenen för att mottaga sina priser blev:

 

KLASS: Crowd magnet of the year. 

Vinnare: Schunk för deras deltagande på Elmia Automation

Motivering: ”Ett deltagande byggt på en solid grund av de kritiska ingredienserna i ett framgångsrikt mässdeltagande: tydliga mål, marknadsföring före mässan, väl förberedd monterpersonal, och genomtänkt uppföljning av resultatet. Det faktum att det resulterade i över 1000 nya kontakter bevisar tesen att när mässor används korrekt leder det till ett högt ROE=Return On Events.”

 

KLASS: Innovator of the year.

Vinnare: Weland för deras deltagande på Elmia Subcontractor

Motivering: ”Varför välja? Med en innovativ och genomtänkt helhetsstrategi har Weland lyckats med konstverket att kombinera det digitala med det fysiska och personliga och därigenom skapat en fygital arena. Att besöka Welands monter på Elmia Subcontractor blev en självklarhet och en fantastisk helhetsupplevelse för besökarna. ”

 

 

KLASS: Sustainable exhibitor of the year.

Vinnare: Sydved för deras deltagande på SkogsElmia

Motivering: ”På ett pedagogiskt och intressant sätt lyckades Sydved både undervisa och underhålla sina besökare under Skogs Elmia. När besökarna lämnade Sydveds monteryta, visste de mycket mer om Sydveds hållbarhetstänkande. En ny och mer hållbar värld hade öppnat sig.”