Exhibitor of the year awards

Vi älskar tävlingar och vill gärna hjälpa till att premiera framgångsrika utställare. Vi sitter därför med i juryn för ett antal olika tävlingar. Bl.a. Gyllene hjulet, samt bästa UF-monter, både i regionala tävlingar samt finalen i Stockholm.

Tillsammans med Elmia har vi nu startat upp tävlingen Exhibitor of the year på Elmia. Kriteriet för att kunna deltaga i 2019 års tävling är att utställaren skall ha ställt ut på en mässa på Elmia eller arrangerad av Elmia under perioden 1 december 2018-1 december 2019. Totalt tävlas det i tre olika klasser:

Årets publikdragare/Crowd magnet of the year:Utställare som genom att arbeta aktivt med inbjudningar både har fått många besökare att komma till mässan samt till den egna utställningen.

Årets nytänkare/Innovator of the year: Utställare som använt mässmediet på ett både kreativt och nydanande sätt med ett högt ROE (Return on event) som resultat.

Årets hållbarhetstänk/Sustainable exhibitor of the year: Utställare som genom hela sitt deltagande har haft ett medvetet och konsekvent hållbarhetstänk som dessutom resulterat i ett högt ROE.

Vem som helst kan nominera och vill du nominera ett bidrag så gör du så här:

  1. Din nominering skickar du in via mail och skall innehålla: foto/film av montern/aktivitet, kort beskrivning varför du tycker att utställaren är värd att vinna, samt ange ditt eget namn samt i vilken av de tre klasserna som du vill nominera utställaren.
  2. Maila din nominering till: fleur.englert@fairlink.se

Pris och hur vinnarna utses

Bland de inkomna nomineringarna väljer Fairlink ut fem utställare i varje kategori som får en möjlighet att komplettera med ytterligare information. En jury utser sedan de tre vinnarföretagen som utöver utmärkelsen även får välja mellan en kick-off eller en kundaktivitet på Elmia, till ett värde av 65 000 respektive 50 000 kronor.

Juryn består av Lotta Frenssen och Carolina Axelsson, Elmia, Mikael Jansson, Fairlink, Johan Fritz, Jönköpings kommun, Per Frankelius, Linköpings universitet, Bengt Spjuth, Mediaspjuth, samt William Axelsson, FC Gruppen.