För arrangörer

Vilka är det som besöker din mässa? Vad är det de vill ha ut av sitt mässbesök? Vi hjälper dig att få veta allt om din mässa, för att du ska kunna utveckla den i rätt riktning. Vi kan erbjuda dig följande tjänster:

  • Besökar- och utställarstudier som beskriver vilka dina besökare är och vad de tycker. Vi analyserar materialet och presenterar de viktigaste siffrorna samt tar fram råd anpassade till din mässa.
  • Scandinavian Fair Control synar din mässa och ger externt kontrollerade siffror på: antal besökare, antal utställare och antal uthyrda kvadratmeter.
  • Värdeskapandeundersökning visar vilka värden din mässa levererar och vad som får besökarna att återkomma.
  • Servicemätningar som visar hur servicen uppfattas.
  • Regionalekonomiska mätningar för att kunna visa vad din mässa tillför regionen.
  • Utbildning och utvärdering för dina utställare.

Kontakta gärna oss så kan vi se hur vi kan hjälpa dig, 036 34 62 30 eller info@fairlink.se