Om Fairlink

Sedan 25 år tillbaka arbetar vi med nästan samtliga av Sveriges största mässor och mässarrangörer. Genom åren har vi intervjuat cirka 800 000 besökare och 300 000 utställare. Dessutom har vi medverkat på otaliga strategimöten och utställarträffar. Både nationellt och internationellt. Genom vårt arbete har vi lärt oss vad mässbesökare vill ha och hur utställarna bör agera för att få ut mesta möjliga effekt av ett mässdeltagande.

Men det räcker inte med att VI och arrangörerna vet mycket om mässor. 2004 startade vi därför mässguru som riktade sig direkt till utställare. Vi började utbilda utställare i hela Sverige och berättade om våra erfarenheter och gav handfasta råd för att utöka utställarnas ROI. För att ytterligare hjälpa utställarna startade vi, några år senare, en snabb och enkel utvärderingstjänst. På det sättet kunde vi hjälpa utställarna att fullborda mässtriangeln, det vill säga att både utbilda inför ett deltagande – mäta effekterna av deltagandet – dra slutsatser inför nästa mässdeltagande.

Från början hette vi Nordiska Undersökningsgruppen men vintern 2013 köpte vi Fairlink, som var branschorganisationen för mässor. All vår mässverksamhet samlade vi sedan i Fairlink och hade därmed skapat ett unikt kompetenscentrum för mäss- och mötesbranschen.

Fairlink är idag ett dotterbolag till Nordiska Undersökningsgruppen AB.

VI VÄRNAR OM MILJÖN OCH ÄR MILJÖDIPLOMERADE

Vår verksamhet styrs av ett aktivt miljöengagemang samt följer eller överträffar de lagar och förordningar som gäller. Målet för miljöarbetet är en långsiktig hållbar utveckling genom ständiga förbättringar.

Verksamheten inriktas mot minsta möjliga resursuttag samt miljöpåverkan till luft, vatten och avfall. Det är alla medarbetares gemensamma ansvar och uppgift att följa denna policy.

Övergripande mål

  • Minska pappers- och tonerförbrukningen
  • Sortera allt som är möjligt att sortera
  • Minska miljöpåverkan av tjänstresor

Miljodiplomlogga

 

Exempel på referenser:

Albinsson & Sjöberg Gunnebo Norges varemesse
Akso Nobel Honda Numera mässor
Arla Hilding Anders Osram
Assa HP Sverige Parker Hannifin
Bravida Husqvarna Roche
Bosch & Siemens Jordbruksverket Sandvik Coromant
Coca Cola Karolinska Institutet Scania, ST
EFG Kinnarps Stockholmsmässan
Elmia Lantmännen Swedish Match
Ericsson LRF Swedish Lapland
Finlands mässa Malmömässan Svenska Mässan
Friskis&Svettis Martela Time Care
Fritidsresor Microsoft Volvo Lastvagnar
Frösunda Nibe Åbro bryggeri
Färöarnas Fiskeriindustri Nordea